Å pusse opp hjemme er for mange en stor investering, og det kan koste dyrt å velge feil håndverker, uten den nødvendige kompetansen. Derfor stiller vi strenge krav til bedriftene som ønsker å være en del av energispesialistordningen vår. 

Det tror vi er bra for forbrukerne, men vi tror også det er bra for de seriøse bedriftene. Gjennom vår sertifiseringsordning som gjør det lett for folk å finne frem til dyktige og kvalifiserte håndverkerbedrifter gir vi de seriøse aktørene et konkurransefortrinn. Å slippe inn en håndverker hjemme, og legge hus og hjem i deres hender, handler ikke bare om pris. Det handler om kvalitet. Og det handler om yrkesstolthet.

Alle bedrifter som ønsker opptak som energispesialist må innfri disse kravene.
•    Organisering som aksjeselskap
•    Minimum tre års drift
•    Minimum tre års erfaring med energitiltakene det søkes om opptak til
•    Positivt årsresultat siste regnskapsår
•    Positiv egenkapitalandel siste regnskapsår
•    Oppdatert attest for skatt og merverdiavgift uten skyldige avgifter
•    Gode kundereferanser
•    Leverer produkter og løsninger i henhold til norsk regelverk

Opptaksprosessen er grei og ubyråkratisk. Etter at søknadsskjema er fylt ut ber vi bedriften oversende dokumentasjon vi trenger. Videre tar vi en ringerunde for å sjekke referansene til bedriften. Når alt er klart tar vi bedriften opp som medlem i ordningen. 
Vi ønsker gjerne flere bedrifter velkommen som energispesialist. Om du ønsker å søke finner du søknadsskjema ved å klikke på logoene nederst på siden. 
 

LogoLogoLogoLogoLogo