sanering

Sanering

Hvis du har en oljetank i huset eller nedgravd i hagen, så bør denne renses og fjernes for å redusere risiko for lekkasje. Energispesialister har kompetanse og utstyr til å få dette gjort på en sikker måte.

Opptakskrav

Alle bedrifter som søker om opptak til Energispesialist må innfri følgende opptakskrav:

 • Organisering som aksjeselskap
 • Minimum tre års drift
 • Minimum tre års erfaring med energitiltakene det søkes om opptak til
 • Positivt årsresultat siste regnskapsår
 • Positiv egenkapitalandel siste regnskapsår
 • Oppdatert attest for skatt og merverdiavgift uten skyldige avgifter
 • Gode kundereferanser
 • Leverer produkter og løsninger i henhold til norsk regelverk

I tillegg til å innfri de generelle opptakskravene over, må bedrifter som søker om opptak innenfor kategorien sanering også innfri følgende fagspesifikke krav:

 • Minimum én ansatt med bestått kurs i "Gassmåling, entrings- og gassfriingsmetoder" eller 3-årig utdannelse som kjemiingeniør
 • Minimum én registrert kontrollør hos Arbeidstilsynet

Søk

 • Søk