Hvorfor energismarte produkter?

Vi kartlegger energismarte produkter i samarbeid med 15 andre land i Europa, gjennom prosjektet Topten HACKS. Målet er å gi innbyggere i hele Europa informasjon om, og tilgang til energieffektiv oppvarming. 

Siden oppvarming utgjør en stor del av energiforbruket vårt, er det ekstra viktig at vi velger så energismarte løsninger og produkter som mulig her. Gjennom prosjektet vil vi også bidra til at det i fremtiden vil komme stadig mer energieffektive produkter og løsninger på markedet. 

Spør gjerne etter produkter med samme krav til energieffektivitet som du finner her når du skal bytte oppvarmingsløsning!

 

Hvilke produkter kartlegger vi?

Oppvarmingsløsningene og produktene vi kartlegger skal være fornybare, energismarte og tilgjengelige. Akkurat nå omfatter kartleggingen følgende produktgrupper:

 • Luft-luft-varmepumper
 • Luft-vann-varmepumper
 • Væske-vann-varmepumper
 • Vedovner
 • Pelletsovner
 • Vedkjeler
 • Pelletskjeler
 • Sirkulasjonspumper

På sikt kan det hende at flere produktgrupper vil bli inkludert i kartleggingen.

 

Hvordan gjør vi det?

Vi ønsker at du skal få vite om så mange energismarte produkter som mulig. Derfor går vi bredt ut i kartleggingen vår, og sjekker med utsalgssteder, produsenter, importører og bransjeorganisasjoner på jakt etter de mest energieffektive produktene på markedet.

Deretter sjekker vi dokumentasjonen til produktene, for å sjekke at de tilfredsstiller kriteriene våre. I hovedsak går vi gjennom produktdatablader, brosjyrer, energimerkeordningen og produktdeklarasjoner, men vi kan også finne produkter og data på Topten.eu. 

Vi er nøyaktige og etteretterlige i kartleggingsarbeidet, men kan selvfølgelig gjøre feil. Vi tar også forbehold om at informasjonen produsentene oppgir kan inneholde feil og mangler som vi kan videreformidle. Vi kartlegger energismarte produkter 2 ganger i året.

Det er ikke alle produsenter og importører som oppgir den informasjonen vi trenger for å kunne vurdere om produktet er energismart. Disse produktene viser vi ikke i oversikten. Det er også viktig at produktet er tilgjengelig for norske forbrukere for at det skal være relevant for listen vår. 

 

Hvem betaler?

Arbeidet vårt med kartlegging av energismarte produkter er finansiert gjennom EUs program Horizon 2020. Vi har derfor ingen økonomiske bindinger til produsentene, eller importørene av produktene vi kartlegger, og det koster ingen ting å få et produkt kartlagt.

De produktene du finner på listen er med andre ord de produktene vi har kartlagt og som tilfresstiller kriteriene. 

 

Hva vurderer vi?

Når vi kartlegger produkter er det først og fremst energiforbruk og energieffektivitet vi er opptatt av og vurderer, men i tillegg stilles det krav til:

 • Påvirkning på lokal luftkvalitet
 • Globalt oppvarmingspotensial
 • Utforming og testing av produktet
 • Dokumentasjon og data

Kartleggingen av energismarte produkter omfatter ikke andre miljøaspekter ved produktene, og vi vurderer heller ikke produktene i et livsløpsperspektiv. Vi utfører heller ingen egne tester.

Under finner du de konkrete kriteriene vi stiller til de ulike produktkategoriene, og litt mer informasjon om begrepene og fortkortelsene vi bruker når vi rangerer produkter. 

For å kunne vise frem de mest energismarte produktene vil kriteriene våre bli stadig strengere. Kriteriene utvikles i samarbeid med våre europeiske prosjektpartnere, og tilpasses den norske situasjonen og markedet.