Energismart produktVudrerer du luft til vann varmepumpe?  Her finner du de beste luft-vann-varmepumpene på markedet. Vi har kartlagt de mest energismarte luft-vann-varmepumpene for deg.

Lurer du på hvordan en luft-vann-varmepumpe fungerer, og om det kan være noe for deg? Du finner informasjon om dette her.

Produktene er nå sortert etter hvor energismarte de er. Jo høyere SCOP-verdi, jo mer energieffektiv er varmepumpen. Vi tar utgangspunkt i SCOP-verdi i kald klimasone, sånn at vi får relevante tall for oss i Norge. 

Listen er sortert etter SCOP-verdi for gulvvarme, men du kan selv velge andre kriterier, for eksempel kapasitet (kW) eller etter lydnivå.  

Lurer du på hvordan og hvorfor vi viser akkurat disse produktene? Sjekk utvalgskriteriene her.